Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Angelika Długosz

Angelika DługoszAbsolwentka wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, kierunku biologia ze specjalizacją  mikrobiologia. Praca dyplomowa dotyczyła opracowania metody Real-time PCR w celu wykrywania zakażeń ludzkim Poliomawirusem BK (BKV) i wykonana została w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej WUM.

W 2012 r. zaangażowana w projekt mający na celu identyfikację związku chemicznego hamującego biologiczne efekty interleukiny 15 (IL-15) poprzez selektywne blokowanie receptora IL-15Rα oraz poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia WUM.

Uczestnik projektu BASTION w obszarze oceny pełnego profilu transkrypcyjnego guza chromochłonnego oraz poszukiwania nowych mutacji genetycznych związanych z patogenezą guza, które przeprowadzane były w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM.

Od 2012 do 2016 roku stypendystka programu TEAM w projekcie poszukującym genetycznych podstaw przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej, z którego w 2020 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych.

W Laboratorium Badawczym Bank – Komórek WUM zatrudniona jest od 2017 r.

W związku z działalnością w Banku Komórek oraz Wytwórni produktów leczniczych w standardzie GMP, pełni rolę zastępcy Kierownika Produkcji oraz Pełnomocnika ds. Zapewnienia i Zarządzania Jakością, a także Osoby Kompetentnej, Osoby Wykwalifikowanej oraz Osoby Odpowiedzialnej.


Kontakt: angelika.dlugosz@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe