Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Anna Chróścicka

Anna ChróścickaJest biotechnologiem, absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu studiów doktoranckich obroniła pracę doktorską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Menadżera Jakości, jest również audytorem systemów jakości (wg ISO 9001, ISO 14001) oraz Pełnomocnikiem Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015).

Dr Chróścicka jest specjalistą w dziedzinie inżynierii tkankowej, hodowli komórek i biobankowania ludzkiego materiału biologicznego. Uczestniczy w procesie przygotowywania produktów ATIMP oraz przygotowania dokumentacji związanej z rejestracją i prowadzeniam badań klinicznych. Brała udział w realizacji wielu interdyscyplinarnych projektów naukowych. Aktywnie uczestniczyła w procesie przystąpienia Polski do BBMRI-ERIC, a od 2015 roku pełni funkcje krajowego delegata do Assembly of Members BBMRI-ERIC.

Dr n. med. Anna Chróścicka jest kierownikiem Projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” w części realizowanej przez WUM.

Pracuje w Zakładzie Histologii i Embriologii oraz Laboratorium Badawczym-Banku Komórek Warszawskiego uniwersytetu Medycznego. W LBBK pełni funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością.

Kontakt: anna.chroscicka@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe