Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. inż. Ilona Szabłowska-Gadomska

Ilona Szabłowska-GadomskaJest absolwentką kierunku Biotechnologia, pracę magisterską wykonała w Zakładzie Biologii Molekularnej i Cytometrii Przepływowej Akademii Techniczno – Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (dziś Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy). Studia doktoranckie odbyła w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Podczas realizacji pracy doktorskiej, która powstała w Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej zajmowała się zagadnieniami związanymi z reprogramowaniem komórkowym, epigenetyką, różnicowaniem komórek oraz fizjologiczną hipoksją.

Ponadto jako Specjalista Analityk Jakości i Mikrobiolog zajmowała się badaniami mikrobiologicznymi produktów leczniczych, kosmetyków, wody  i żywności. Wykonywała monitorowanie czystości mikrobiologicznej obszarów objętych klasami czystości.  Prowadziła szkolenia w zakresie metod mikrobiologicznych.  

Jako koordynator GLP/ GMP zajmowała się wdrażaniem systemów jakości.  Zdobyła dyplom - Menedżer Jakości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przeszła liczne szkolenia w zakresie zarządzania jakością, zdała egzaminy i uzyskała certyfikaty m. in.  Auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 - Certyfikat  (Bureau Veritas Certification i SGH) oraz Auditora wewnętrznego w laboratoriom wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (GFW).

W ramach działalności naukowo - dydaktycznej  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadziła ćwiczenia i wykłady z zakresu m.in. biologii molekularnej, hodowli in vitro komórek oraz zajmowała się zagadnieniami związanymi z onkogenezą i testowaniem in vitro potencjalnych chemoterapeutyków.

Obecnie pracuje w Laboratorium Badawczym – Bank Komórek WUM, pełni funkcję Osoby Wykwalifikowanej i Osoby Kompetentnej oraz zajmuje się działalnością naukowa w zakresie medycyny regeneracyjnej.

Kontakt: ilona.szablowska-gadomska@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe