Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Joanna Brzezicka

Joanna BrzezickaAbsolwentka wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2017 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera biotechnologii ze specjalizacją biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt. W swoich pracach dyplomowych zajmowała się oceną wpływu zakażenia wirusowego na cytoszkielet różnych typów komórek hodowanych in vitro.
Od września 2018 roku Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kontakt: joanna.brzezicka@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe