Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marta Bochyńska-Czyż

Specjalista biotechnolog w Laboratorium Badawczym –Marta Bochyńska-Czyż Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka biotechnologii na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W roku 2007 odbyła staż zagraniczny w ramach programu Leonardo da Vinci w Bad Harzburg w Niemczech, po czym do roku 2009 kontynuowała pracę podjętą podczas stażu w laboratorium badawczo-rozwojowym przy izolacji i hodowli komórek macierzystych z ludzkiej krwi obwodowej.

W latach 2010-2017 związana z Zakładem Neuropeptydów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, gdzie zajmowała się m.in.: badaniem nowych związków przeciwbólowych i przeciwnowotworowych pod kontem cyctotoksyczności, oraz 3D hodowlami komórkowymi na szkieletach keratynowych. 

Kontakt: marta.bochynska-czyz@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe