Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Paweł Czubak

Dr Paweł CzubakAbsolwent biotechnologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia doktoranckie, zakończone obroną rozprawy doktorskiej w 2016 roku, odbył w Katedrze i Klinice Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie zajmował się różnicowaniem komórek macierzystych szpiku kostnego w komórki wysp trzustkowych. Rozprawa doktorska zdobyła wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w latach 2016-2017. W latach 2017-2019 pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekspresji Genów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach projektu NCN OPUS 11 „Wpływ mutacji białka FUS skorelowanych z chorobą ALS na aktywność U7 snRNP i ekspresję zachowawczych histonów rdzeniowych w komórkach ludzkich”.
W Laboratorium Badawczym – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatrudniony od stycznia 2020 roku na stanowisku Specjalista Biolog.

Kontakt: pawel.czubak@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe