Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Tkankowej

O nas

Przy jednostce działa Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Tkankowej. Członkowie koła mają okazję poznać wiele aspektów pracy naukowo-badawczej: od wyszukiwania i właściwej interpretacji danych literaturowych, poprzez naukę technik laboratoryjnych (m.in. izolację i prowadzenie hodowli in vitro komórek macierzystych, metody ich kontrolowanego różnicowania), projektowanie i prowadzenie własnych doświadczeń oraz udział w pracach badawczych realizowanych przez pracowników zakładu.

Działalność

Działalność koła wpisuje się w ramy szeroko pojętej inżynierii tkankowej – interdyscyplinarnej dziedziny nauki, która poprzez zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za różnicowanie komórek macierzystych oraz interakcję komórek i tkanek ludzkich z biomateriałami zmierza do otrzymania konstrukcji wszczepialnych, będących co najmniej funkcjonalnym odpowiednikiem natywnych tkanek.

Zapraszamy osoby zainteresowane

Osoby zainteresowane inżynierią tkankową i medycyną regeneracyjną zapraszamy do wspólnej pracy. Na cyklicznych spotkaniach będziemy prowadzić przegląd bieżącej literatury w wybranych aspektach inżynierii tkankowej, dyskutować, poszerzać zainteresowania. Aktywni członkowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w pisaniu publikacji oraz pracy z hodowlami komórkowymi w wysokiej klasy laboratorium CePT.

Wszystkich członków zachęcamy do składania wniosków o granty studenckie, oferując pomoc w zaprojektowaniu eksperymentu i prawidłowym uzupełnieniu wniosku. Wymagamy dobrej znajomości języka angielskiego, mile widziany ukończony kurs histologii.

Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy na 
dudekdw@gmail.com. W mailu należy podać dane osobowe, rok i kierunek studiów oraz numer indeksu.

Nasz Facebook

https://www.facebook.com/allyourcellsarebelongtous

 


 

„Koło Inżynierii Tkankowej to miejsce niesamowite. Mamy możliwość realizowania różnorodnych projektów naukowych, wykorzystując profesjonalny i nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Niejednokrotnie korzystamy z pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników CEPTu. Jest to miejsce intensywnego rozwoju naukowego w cudownej atmosferze. Członkowie Koła to ludzie ambitni, chętni do współpracy i można powiedzieć, że tworzymy taką małą, laboratoryjną rodzinę.”

Anna Krawczyk

 

„Praca w laboratorium pozwala mi spojrzeć od innej strony na medycynę oraz sprawia wielką satysfakcję. Dzięki niej uświadamiam sobie, jak istotny wpływ na efektywne leczenie ma nie tylko odpowiedni kontakt z pacjentem, ale również wysiłek wkładany w eksperymenty za zamkniętymi drzwiami. Prowadzenie badań sprawia mi ogromną radość oraz daje poczucie budowania własnego wkładu w rozwój nauki.”

Łukasz Zaręba

 

„Praca w laboratorium przynosi mi dużą satysfakcję. Ważna jest współpraca i należy dbać o dobrą komunikację między wszystkimi osobami. Mogę doskonalić się w tym, za co jestem odpowiedzialny i gdy sam umiem coś więcej, mogę nauczyć tego innych.”

Daniel Dudek

 

„Praca w laboratorium utwierdza mnie w przekonaniu, że to co robię jest nie tylko przyjemnością dla mnie, ale także cegiełką do rozwoju nauki.”

Tomasz Janiga

Praca w laboratorium pozwala mi docenić multidyscyplinarność medycyny. Jest szansą, żeby przekonać się, że wiedza przekazywana nam na zajęciach teoretycznych ma przełożenie praktyczne. Zaangażowanie się w konkretne projekty naukowe jest motywacją do ciągłego, systematycznego poszerzania swojej wiedzy.”

Zuzanna Krupa

„Praca w kole inżynierii tkankowej nauczyła mnie czym tak naprawdę jest praca w zespole. Za projekty realizowane w laboratorium odpowiedzialna jest każda osoba w nim pracująca. Dzięki temu można stale zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz znajdować rozwiązanie w trudnych sytuacjach. Wsparcie zespołu oraz rady otrzymywane od bardziej doświadczonych pracowników motywują do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz podsuwają pomysły na nowe projekty badawcze, które w przyszłości mogą wnieść wiele zmian świecie medycyny klinicznej.”

Jerzy Kłoszewski

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe