Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zespół

Kierownik LBBKProf. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Kierownik Laboratorium Badawczego - Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pracowni Inżynierii Tkankowej w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM.

Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł wraz z zespołem realizuje prace badawcze w dziedzinie inżynierii tkankowej. W szczególności nad wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej, opracowywaniem nowych systemów do transplantacji komórek z wykorzystaniem biomateriałów i konstrukcji trójwymiarowych, analizą odpowiedzi komórek na czynniki fizyczne w hodowli oraz konstruowaniem nisz tkankowych w oparciu o hodowle mieszane in vitro.

Kontakt: malgorzata.lewandowska-szumiel@wum.edu.pl

 

 

 

Ilona Szabłowska-Gadomska
Zastępca Kierownika LBBK
Anna Chróścicka
Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością
Katarzyna Królewczyk
Kierownik Produkcji
Ilona Kalaszczyńska
Kierownik Kontroli Jakości
Katarzyna Radej
Kierownik ds. Rozwoju Biznesu
Angelika Długosz
Zastępca Kierownika Produkcji
Joanna Brzezicka
Biotechnolog
Angelika Paluch
Biotechnolog
Patrycja Szpak
Starszy Technik
Agata Góźdź
Projekt "Gliomed"

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe