Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biobank LBBK WUM

Biobank LBBK

 

Kolekcje


Biobank LBBK gromadzi ludzkie komórki izolowane z wybranych tkanek (m.in. tkanki tłuszczowej i kostnej) oraz wybrane rodzaje komórek z tkanek zwierzęcych. Istotną cechą zbioru Biobanku LBBK jest jego zróżnicowanie - komórki pochodzą od mężczyzn i od kobiet, dawców chorych, zdrowych i w różnym wieku. Największą część zbioru repozytorium tworzą mezenchymalne komórki macierzyste, izolowane z ludzkiej tkanki tłuszczowej.

 

Zbiór materiału biologicznego zdeponowanego w Biobanku LBBK:

 

Komórki ludzkie:

 • komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej
 • komórki izolowane z tkanki tłuszczowej – frakcja zrębowo-naczyniowa
 • komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego
 • komórki wyizolowane z kości
 • komórki jednojądrzaste z krwi obwodowej
 • fibroblasty skóry właściwej (dermalne)
 • keratynocyty
 • komórki śródbłonka żyły pępowinowej
 • linia komórkowa chondrocyty chrząstki
 • linia komórkowa – komórki izolowane z osteosarcomy
 • linia komórkowa – monocyty od pacjenta z białaczką monocytową
 • glioblastoma
 • mezenchymalne komórki macierzyste

Komórki mysie:

 • linia komórkowa - komórki zarodkowe
 • linia komórkowa - guz sutka

Komórki świni:

 • komórki wyizolowane z kości
 • komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej

Komórki małej świni (mini pig):

 • komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej

Komórki owcy:

 • komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej

 

Przewagi Biobanku LBBK

 • Dzięki uczestnictwu LBBK w europejskiej inicjatywiesieci biobanków BBMRI-ERIC, mamy możliwość wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań procesowych i programowych w obszarze biobankowania.
 • Będąc częścią jednej z największych uczelni medycznych w Polsce, mamy dostęp do wielu kolekcji zdywersyfikowanych próbek klinicznych, co stanowi bardzo atrakcyjną ofertę dla badaczy. Ponadto, homogenność populacji Polskiej, zapewniająca większą homogenność wyników uzyskiwanych w trakcie badań z wykorzystaniem naszych kolekcji.
 • Kadra LBBK ma rozległe doświadczenie w izolacji i charakterystyce różnorodnych populacji komórek z macierzystymi włącznie, a także w inżynierii materiałowej oraz w dobieraniu materiałów pozwalających na optymalizację hodowli komórek.
 • LBBK posiada wyposażenie do przeżyciowej obserwacji komórek (mikroskop typu time-laps) oraz do prowadzenia zaawansowanej charakterystyki komórek FACS, RT-PCR. Ponadto, istnieje możliwość charakterystyki genetycznej komórek w oparciu o technologię NGS.

 

Korzyści dla Klientów Biobanku

 • możliwości rozpoczęcia tworzenia własnej kolekcji próbek bez konieczności tworzenia infrastruktury;
 • udostępnienie know-how dotyczącego wymagań, prowadzenia procesów, zarządzania danymi oraz dobrej praktyki na każdym etapie biobankowania materiału biologicznego;
 • możliwości prowadzenia badań naukowych na posiadanej kolekcji, dzięki zaangażowaniu zespołu Biobanku w prace eksperymentalne;
 • zarządzania przechowywaniem kolekcji zgodnie z najnowszymi standardami;
 • wsparcie właściciela kolekcji w działaniach zmierzających do udostępnienia kolekcji innym podmiotom.
 • udostępnienie zdeponowanych kolekcji próbek wraz z określonymi danymi na ich temat,
 • nawiązanie kontaktów z klinicystami, którzy na zlecenie instytucji zewnętrznej mieliby stworzyć kolekcję próbek interesujących partnera zewnętrznego,
 • możliwość prowadzenia na zlecenie podmiotu zewnętrznego badań naukowych na wybranej puli próbek,
 • udostępnienie cyfrowego spisu próbek zgromadzonych w biobanku i wsparcie merytoryczne przy wyborze właściwej kohorty próbek biologicznych,
 • zapewnienie dobrej praktyki przy transporcie próbek w kraju i zagranicą.

 

Zapraszamy do współpracy

 • Publiczne jednostki działające w obszarze usług medycznych (przychodnie, szpitale itp.),
 • Prywatne jednostki działające w obszarze usług medycznych (prywatne przychodnie, szpitale, gabinety lekarskie, gabinety dentystyczne itp.),
 • Instytucje naukowe i badawcze (np. uniwersytety, instytuty badawcze PAN),
 • Małe i średnie firmy biotechnologiczne prowadzące projekty B+R w obszarze medycyna, diagnostyka, farmacja,
 • Firmy farmaceutyczne, szukające unikatowych zasobów do prowadzenia badań klinicznych na populacji polskiej.

 

 

Zapraszamy do kontaktu!

kontakt: biobank@wum.edu.pl

 

 

BBMRIpl

 

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe