Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Usługi badawcze

Usługi badawcze

 

 

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek jest doskonałym partnerem dla uczelni, instytutów badawczych, ośrodków naukowych czy konsorcjów naukowych, które szukają partnerów w zakresie badań związanych z:

  • tkankami ludzkimi,
  • izolacją ludzkich i zwierzęcych komórek macierzystych,
  • izolacją ludzkich i zwierzęcych komórek zróżnicowanych,
  • charakterystyką komórek,
  • cytotoksycznością,
  • różnicowaniem komórek macierzystych,
  • komórkami w hodowli standardowej (2D) oraz na rusztowaniach (3D),
  • biomateriałami  i biokompatybilnością
  • wpływem czynników fizycznych i chemicznych na zachowanie się komórek,
  • badań środowiska wytwarzania (badania czystości mikrobiologicznej i pyłowej)

W celu nawiązania współpracy w powyższych zakresach prosimy o kontakt z sekretariatem LBBK:

tel. +48 (22) 11-66-115

e-mail: lbbk@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe