Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Patrycja Szpak

Patrycja SzpakAbsolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W 2016 roku uzyskała tytuł magistra-inżyniera biotechnologii ze specjalizacją biotechnologia zwierząt. Pracę magisterską realizowała w ramach projektu CIRCULATE w programie STRATEGMED w Zakładzie Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii UJ CM zajmując się regeneracją urazów w układzie sercowo-naczyniowym z wykorzystaniem Galarety Whartona jako źródła leczniczych komórek macierzystych.

W latach 2017-2020 zaangażowana w realizację projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” (GLIOMED) w ramach programu STRATEGMED w Zakładzie Histologii i Embriologii WUM.

Kontakt : patrycja.szpak@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe