Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Projekt "ExploreMe"

Logo NCBR   Logo Strategmend

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED"

 

"Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych"

(nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016)

 

Projekt "ExploreMe"

 

Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest ukierunkowanie różnicowania mezenchymalnych komórek  macierzystych w kierunku kostnym i chrzęstnym w celu przyspieszenia gojenia i rehabilitacji pacjentów, po operacjach ortopedycznych, stomatologicznych oraz neurologicznych.

 

Sposób realizacji

Obszerna wielopłaszczyznowa wiedza konsorcjantów oraz duże doświadczenie w pracy naukowej zmierzają do opracowania protokołów gwarantujących wysoką wydajność procesu izolacji komórek, optymalizację warunków hodowli komórkowej (prowadzonej również w niskim stężeniu tlenu) oraz ustalenie bezpiecznej, klinicznie aplikowanej inżynierii komórkowej, która stanie się kluczowym czynnikiem maksymalizującym terapeutyczny potencjał komórek macierzystych.

To co wyróżnia projekt Explore Me spośród innych grantów badawczych, to połączenie kilku specjalności lekarskich oraz medycyny weterynaryjnej z wykorzystaniem regeneracyjnego potencjału komórek macierzystych (MSC). Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach. Naukową stronę projektu reprezentują badania mające na celu opracowania metod różnicowania komórek macierzystych w kierunku mięśniowych, kostnym i chrzęstnym, wykorzystanie inżynierii molekularnej do modyfikacji mezenchymalnych komórek macierzystych przy użyciu mRNA oraz zbadanie potencjału komórek MSC w modelach dużych zwierząt. Zaś praktyczną stronę projektu reprezentują badania kliniczne, w których to po raz pierwszy w Polsce komórki macierzyste zostaną zastosowane w celu poprawy zrostu kostnego u pacjentów operowanych z powodu skolioz, w leczeniu udaru, rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana, w regeneracji chrząstki w stawie kolanowym i kości pod implanty zębowe.

 

Partnerzy
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
  • Uniwersytet Warszawski
  • Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  • Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  • Centrum Chirurgii Specjalistycznej-Ortopedika
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Johns Hopkins
  • Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology IZI
  • Laboratorium Badawcze - Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Okres realizacji

Oryginalny okres realizacji projektu to 01.01.2016 – 31.12.2018.

Projekt został przedłużony do 30.06.2021


Wartość dofinansowania

17 024 476 zł

 

Osoba do kontaktu

Prof. dr. hab. Małgorzata Lewandowska - Szumieł: malgorzata.lewandowska-szumiel@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe