Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Współpraca

 

W celu nawiązania współpracy w poniższych zakresach prosimy o kontakt.

 

Granty i projekty

Kierownik ds. Rozwoju Biznesu

Katarzyna Radej

mobile: +48 502 160 398

e-mail: katarzyna.radej@wum.edu.pl

 

Wytwarzanie w warunkach GMP

Kierownik Produkcji

Katarzyna Królewczyk

e-mail: katarzyna.krolewczyk@wum.edu.pl

 

Współpraca z Biobankiem

Osoba do kontaktu

dr n. med. Anna Chróścicka

e-mail: biobank@wum.edu.pl

 

Usługi badawcze

Z-ca Kierownika LBBK

dr n. med. inż. Ilona Szabłowska - Gadomska

e-mail: ilona.szablowska-gadomska@wum.edu.pl

 

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe