Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Agata Góźdź

Agata Góźdź

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2006 obroniła doktorat z neurobiologii, wykonany częściowo w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie i częściowo na Uniwersytecie w Louisville, Kentucky, USA. Następnie odbyła staże podoktorskie w IBD PAN im. M. Nenckiego oraz MIBMiK.

Jej prace badawcze skupiały się na śmierci neuronów powodowanej uszkodzeniem DNA, aktywacji komórek glejowych towarzyszącej chorobom neurodegeneracyjnym oraz plastyczności neuronalnej, w szczególności plastyczności strukturalnej kolców dendrytycznych neuronów hipokampalnych.

Od stycznia 2018 r. zaangażowana w projekt STRATEGMED - Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (Gliomed).


Kontakt: agata.gozdz@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe