Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Angelika Paluch

Angelika PaluchBiotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W 2016 r. ukończyła biotechnologię medyczną na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez udział w stażach oraz praktykach m. in. na oddziale markerów nowotworowych w Szpitalu Onkologicznym w Kielcach oraz w Laboratproim Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Pracowała w Barry Callebaut SSC Europe sp. z o.o. w Dziale Kontroli Jakości, MABION S.A. Kompleks Naukowo-Przemysłowy Biotechnologii Medycznej w Dziale Wytwarzania oraz w Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym w Dziale Biobankingu i Badań Naukowych. Brała czynny udział w projekcie „Określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń płodności”. Obecnie związana z projektem „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, mającym na celu utworzenie Polskiej Sieci Biobanków.

Kontakt: angelika.paluch@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe