Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Anna Cieciuch

Anna CieciuchBiotechnolog w Laboratorium Badawczym-Banku Komórek WUM. Absolwentka biotechnologii na Politechnice Warszawskiej ze specjalizacją biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki. Obie prace dyplomowe wykonała w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków PW, a ich realizacja obejmowała badanie oddziaływań biomolekularnych związków kannabinoidowych z receptorami CB1 oraz CB2 na komórkach skóry i naskórka z wykorzystaniem nowoczesnych technik bezznacznikowych: mikroskopii sił atomowych AFM oraz mikrowagi kwarcowej QCM. Po studiach odbyła półroczny staż w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, gdzie w Laboratorium Homeostazy Żelaza przeprowadzała doświadczenia na pierwotnych mysich hepatocytach w poszukiwaniu regulacji genu Zip14. W Laboratorium Badawczym – Bank Komórek WUM zatrudniona jest od kwietnia 2019r.

Kontakt: anna.cieciuch@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe