Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Cezary Piwowarczyk

Cezary Piwowarczyk

W 2018 roku, ukończył z wyróżnieniem Biotechnologię na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Badania do pracy dyplomowej, magisterskiej wykonywał w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego, gdzie zajmował się zgłębieniem roli białka CacyBP/SIP w proliferacji i różnicowaniu keratynocytów. Wcześniej, w ramach pracy inżynierskiej, brał również udział w badaniu przebiegu procesów fermentacji metanowej i wodorowej w obecności lignitu w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN.

Od lutego 2019 roku zatrudniony w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek WUM na stanowisku Biotechnologa w dziale badawczym. W swojej pracy skupia się na poprawie wydajności i jakości hodowli komórek macierzystych izolowanych z tłuszczu oraz poszukiwaniu nowych zastosowań terapeutycznych tychże.

 

Kontakt: cezary.piwowarczyk@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe