Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Ilona Kalaszczyńska

Ilona KalaszczyńskaDr Ilona Kalaszczyńska jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską zrealizowała w Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School w Bostonie. Od 2010 r. jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM gdzie realizuje swoje zainteresowania badawcze z dziedziny inżynierii tkankowej/medycyny regeneracyjnej, biologii komórki. Kierownik projektu STRATEGMED - Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (Gliomed). W ramach działalności dydaktycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi ćwiczenia i wykłady z cytofizjologii i histologii. Dodatkowo jako kierownik kontroli jakości w Laboratorium Badawczym-Banku Komórek WUM czuwa nad jakością badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATIMP) stosowanych w ramach badań klinicznych. Odbyła liczne szkolenia w zakresie zarządzania jakością, wymagań prawnych dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zdała egzaminy i uzyskała certyfikaty m. in.  auditora wewnętrznego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 13485:2016.

Kontakt: ilona.kalaszczynska@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe