Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Katarzyna Królewczyk

Katarzyna KrólewczykW 2010 r. ukończyła biotechnologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2010-2012 odbyła kilka staży, w tym zagraniczny w Instytucie Genetyki Człowieka i Antropologii we Freiburgu w Niemczech. Od czerwca 2012 roku związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pierwotnie w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii, a obecnie w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek. Brała udział w licznych projektach badawczych realizowanych przez jednostkę, m.in. w projekcie polsko-flamandzkim realizowanym we współpracy z Uniwersytetem w Gandawie w Belgii. Zajmowała się m. in. pozyskiwaniem, hodowlą i różnicowaniem ludzkich i zwierzęcych komórek pochodzących z różnych tkanek (tkanka tłuszczowa, krew obwodowa, kości, owodnia, szpik kostny), hodowlą komórek na biomateriałach, opracowaniem preparatów histologicznych z tkanek zawierających biomateriały, a także dydaktyką na WUM (histologia i cytofizjologia na kierunku lekarskim).


Obecnie w LBBK pełni funkcję Kierownika Produkcji, a także Osoby Odpowiedzialnej i Osoby Kompetentnej. Zajmuje się wytwarzaniem produktów leczniczych terapii zaawansowanej na potrzeby badania klinicznego, a także bierze udział w prowadzonych w jednostce badaniach naukowych. 

Kontakt: katarzyna.krolewczyk@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe