Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Monika Humięcka

Monika HumięckaBiolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskała tytuł magistra biologii ze specjalizacją biologia komórki. Pracę magisterską realizowała w Zakładzie Embriologii UW, gdzie zajmowała się pluripotencją mysich zarodkowych komórek macierzystych i rozwojem zarodkowym myszy. W latach 2014 - 2018 asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Embriologii UW, wykonawca projektów związanych z badaniem chimer międzygatunkowych.

Od czerwca 2018 roku zatrudniona na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zaangażowana w realizację projektu ABC Therapy.

Kontakt: monika.humiecka@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe