Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Projekt "ABCtherapy"

 

Logo NCBR Godło WUM Logo Strategmed
   
 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED"

 

"Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych, testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek."
(nr umowy STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015)
 

ABC Therapy

 

Cel projektu

Postęp w stosowaniu komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej (ADSC) w medycynie regeneracyjnej.

 

Sposób realizacji

Projekt jest realizowany dwutorowo. W ścieżce „z laboratorium do kliniki” wykorzystujemy posiadane umiejętności do przygotowania komórek macierzystych typu SVF (ang. Stromal Vascular Fraction) i ADSC (ang. Adipose Derrived Stem Cells) do zaplanowanych w projekcie prób klinicznych:

  • w leczeniu trudno gojących się ran, powstających w zespole stopy cukrzycowej,
  • w medycynie estetycznej (pacjenci z bliznami i objawami zwiotczenia sprężystego skóry).

W ścieżce „z laboratorium do usługi bankowania i innowacji w przygotowaniu komórek do aplikacji” pracujemy nad przygotowaniem do wdrożenia usługi bankowania komórek macierzystych typu ADSC, obejmującej indywidualną charakterystykę potencjału różnicowania każdej zdeponowanej populacji komórek. Ponadto, poszukujemy korelacji między różnicowaniem komórek macierzystych ADSC w hodowli in vitro, a wynikami analizy molekularnej / epigenetycznej komórek wyjściowych. Pracujemy nad nowymi metodami szybkiej oceny jakości deponowanych komórek macierzystych. Opracowujemy nowe metody przygotowania komórek macierzystych ADSC do stosowania u pacjentów. Badamy immunogenny charakter ludzkich komórek macierzystych ADSC dla przyszłych zastosowań w GvHD i w aplikacjach allogenicznych.

 

Partnerzy projektu
  • Laboratorium Badawcze - Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Lider konsorcjum
  • Uniwersytet Warszawski
  • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
  • Melitus Sp. z o.o. - klinika chirurgii estetycznej
  • Timeless Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o. - klinika chirurgii estetycznej
  • Nanocellpharm Sp. z o.o. - CRO

 

Okres realizacji projektu

1.04.2016 - 31.03.2020

Projekt został przedłużony do 30.09.2021.

 

Całkowita wartość dofinansowania z NCBR

17 709 624 PLN

 

Kierownik projektu

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska - Szumieł: malgorzata.lewandowska-szumiel@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe