Skip to main content

Komisja Bioetyczna

W dniu 16 listopada 2020 roku Komisja Bioetyczna działająca przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wydała pozytywną opinię w sprawie badania pt.

„Projekt badawczy w zakresie biobankowania materiału biologicznego do celów badawczych – utworzenie Biobanku LBBK-WUM” 

stwierdzając tym samym, że jest to badanie dopuszczalne i zgodne z zasadami naukowo-etycznymi.

 

Zarządzanie Jakością

W naszym Systemie Zarządzania Jakością i codziennej pracy, Biobank LBBK opiera się o najwyższe międzynarodowe standardy biobankowania opracowane i rekomendowane przez BBMRI-ERIC oraz o obowiązujące w LBBK zasady zarządzania według standardu ISO 9001, dla zapewnienia najlepszej możliwej obsługi klientów i współpracy z partnerami. Sprawne funkcjonowanie Biobanku LBBK jest zapewnione poprzez zastosowanie opracowanego przez zespół BBMRI.pl systemu informatycznego dla biobanków monitorującego wiele krytycznych funkcji zwanych BIMS (ang. Biobank Information Management System). Wprowadzony system zarządzający repozytorium w Biobanku LBBK WUM zapewnia bezpieczeństwo i najwyższą jakość usług związanych z bankowaniem, przechowywaniem, charakterystyką i udostępnianiem kolekcji Biobanku.

Nasze kolekcje spełniają surowe wymogi materiału w standardzie GMP. Wszystkie kolekcje pochodzą bezpośrednio z zabiegu lub operacji, lub z Banku Tkanek i Komórek naszej Wytwórni GMP.

 

Misja

Misją naszego Biobanku jest wspieranie naukowców w uzyskiwaniu wiarygodnych wyników badań naukowych i rozwojowych, na każdym ich etapie. W tym również badań nowego produktu, przyczyniających się do wprowadzania na rynek nowych ulepszonych leków, wyrobów medycznych, w tym do diagnostyki in vitro.

 

Cele

Celem naszego Biobanku jest stworzenie bogatej kolekcji dobrze scharakteryzowanych próbek materiału biologicznego w oparciu o najwyższe standardy jakościowe, aby przyczynić się do podwyższenia poziomu wiarygodności badań podstawowych, badań klinicznych leków i oceny klinicznej wyrobów medycznych, wykorzystujących te próbki.