Skip to main content

Wytwórnia Farmaceutyczna LBBK

to kompleks ultranowoczesnych laboratoriów, z pomieszczeniami o klasach czystości A, B, C, D, spełniającymi wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz normy PN-EN ISO 14644.

Funkcjonujący w laboratorium system zarządzania jakością, oparty został o wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek oraz zasad Dobrej Praktyki Klinicznej.

Mikroskop odwrócony fluorescencyjny Nikon Eclipse Ti

jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie mikroskopów na rynku. Automatyzacja w mikroskopie umożliwia szybkość, powtarzalność i większą efektywność badań. Mikroskop skompletowany jest do pracy w technikach jasnego pola oraz fluorescencji. Wyposażony w systemy kontroli temperatury, wilgotności oraz składu gazów zapewnia stabilne, w pełni kontrolowane warunki otoczenia, co daje możliwości obrazowania komórek podczas hodowli.

Termocykler 7500 Fast Real-Time System

wraz z dedykowaną komorą PCR pozwala na wykonywanie oznaczeń zarówno ilościowych, jak i jakościowych w czasie rzeczywistym. 96 - dołkowy format płytek oraz szybkość cykli termicznych zapewnia wysoką wydajność oznaczeń w bardzo krótkim czasie. Szerokie spektrum skalibrowanych barwników zwiększa możliwość używanych w eksperymentach odczynników oraz pozwala na multipleksowanie reakcji. Posiadamy też spektrofotometr UV-Vis do szybkiej analizy RNA, DNA i białek w małych objętościach NanoDrop 2000 firmy Thermo Scientific.

Cytometr przepływowy CytoFLEX

Nowoczesny cytometr przepływowy CytoFLEX firmy Beckman Coulter z oprogramowaniem CytExpert, wyposażony w trzy lasery: niebieski 488nm, czerwony 638nm oraz fioletowy 405nm umożliwia analizę 13 markerów kolorowych. Urządzenie charakteryzuje się wysoką czułością i daje możliwość ilościowych i jakościowych pomiarów fizykochemicznych i biologicznych komórek oraz cząstek.

Czytnik płytek Spark

Wielofunkcyjny czytnik płytek Spark firmy Tecan to najnowszy instrument zapewniający szybkość, czułość i elastyczność prowadzonych badań. Urządzenie wyposażone w funkcję pomiaru absorbancji, fluorescencji, zaniku fluorescencji w czasie oraz polaryzację fluorescencji próbek biologicznych. Czytnik pracuje pod kontrolą oprogramowania SparkControl, który pozwala na szybką analizę uzyskanych danych pomiarowych. Dodatkowymi zaletami czytnika Spark jest wyposażenie w regulatory temperatury i wilgotności, zasilanie w gazy, grzałkę i mieszadło oraz licznik komórek, które idealnie sprawdzają się w badaniach nad hodowlami komórkowymi. Zastosowane najnowsze technologie zapewniły otrzymanie czytnika przeznaczonego do najbardziej zaawansowanych eksperymentów naukowych.

Biospherix X-vivo System

To system modułowy do prowadzenia hodowli komórkowych w warunkach kontrolowanych. W przeciwieństwie do konwencjonalnej hodowli i przetwarzania komórek w otwartych na powietrze atmosferyczne inkubatorach i komorach laminarnych, umożliwia pełną kontrolę warunków prowadzonej hodowli in vitro. Oferuje m.in. możliwość hodowli komórek w aseptycznym środowisku o kontrolowanym stężeniu gazów: CO2 (w zakresie 1-20%) i O2 (w zakresie 0,1-95%) w otoczeniu 37°C. Urządzenie stosowane jest do badań nad wpływem niskiego stężenia O2 na komórki, czyli tzw. hipoksji.