Skip to main content

Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Kierownik Laboratorium Badawczego - Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Pracowni Inżynierii Tkankowej w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM.

Prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł wraz z zespołem realizuje prace badawcze w dziedzinie inżynierii tkankowej. W szczególności nad wykorzystaniem komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej, opracowywaniem nowych systemów do transplantacji komórek z wykorzystaniem biomateriałów i konstrukcji trójwymiarowych, analizą odpowiedzi komórek na czynniki fizyczne w hodowli oraz konstruowaniem nisz tkankowych w oparciu o hodowle mieszane in vitro.

Kontakt: malgorzata.lewandowska-szumiel@wum.edu.pl

Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia i Zarzadzania Jakością

Zastępca Kierownika LBBK

Kierownik Produkcji

Kierownik Kontroli Jakości

Zastępca Kierownika Produkcji