Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

O nas

 

LBBK w CePT WUM

 

Laboratorium Badawcze – Bank Komórek WUM prowadzi trzy formy działalności związanej z komórkami  izolowanymi  z tkanek ludzkich i zwierzęcych:

 

1. Wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP)

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia, infrastrukturę, wysoko wykwalifikowany personel i doświadczenie potrzebne do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (zawierających komórki):

  • do badań klinicznych tj. badane produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATIMP - Advanced Therapy Investigational Medicinal Products)
  • w celu wykonania indywidualnie przepisanego na wyłączną odpowiedzialność lekarza produktu leczniczego dla danego pacjenta tj.  produkty lecznicze terapii zaawansowanych – wyłączeń szpitalnych (HE-ATMP - Advanced Therapy Medicinal Products - Hospital Exemption)

Aktualnie wytwarzamy produkty lecznicze na bazie komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej.   Produkty są wywarzane dla pacjentów w trzech różnych wskazaniach medycznych: stopa cukrzycowa, blizny i zwiotczenie sprężyste skóry.

Bank Tkanek i Komórek

Mamy pozwolenie Ministra Zdrowia na gromadzenie i przetwarzanie ludzkiej tkanki tłuszczowej oraz przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję ludzkich komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej.

Jesteśmy liście Banków Tkanek i Komórek na stronie  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Materiał zgromadzony w naszym Banku spełnia najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa, dzięki czemu może być wykorzystywany do produkcji preparatów komórkowych do zastosowania klinicznego.

 

Szczegóły oferty w zakresie wytwarzania produktów leczniczych znajdziesz tutaj.

 

2. Biobank LBBK zawiera kolekcje komórek różnego pochodzenia do zastosowania w badaniach naukowych.

W Biobanku, posiadamy kolekcje komórek izolowanych z tkanek ludzkich oraz z tkanek zwierzęcych do wykorzystania w badaniach naukowych: podstawowych, aplikacyjnych oraz klinicznych.

Biobank LBBK oferuje szeroki wachlarz usług zarządzania kolekcjami materiału biologicznego w zakresie izolacji, przetwarzania, przechowywania i charakterystyki, usług badawczych oraz udostępniania posiadanych kolekcji.

Jako członek konsorcjum BBMRI.pl, Biobank LBBK bierze czynny udział w realizacji wdrożenia idei i zasad Europejskiego Konsorcjum Badawczego BBMRI-ERIC, którego Polska jest pełnoprawnym członkiem. Należymy, współtworzymy i rozwijamy Polską Sieć Biobanków. Więcej o naszej działalności w ramach BBMRI-ERIC przeczytasz tutaj.

 

Szczegóły oferty Biobanku LBBK znajdziesz tutaj.

 

3. Badania naukowe

Wykorzystując przynależność do jednej z największych uczelni medycznych w Polsce oraz bogate doświadczenie praktyczne naszych ekspertów, prowadzimy badania naukowe w warunkach hodowli komórkowej in vitro, na każdym szczeblu rozwoju projektu, od prac eksperymentalnych aż po uczestnictwo w badaniach klinicznych.

 

Aktualnie prowadzimy:

  • własne prace badawczo - rozwojowe,
  • prace w ramach prowadzonych projektów B+R finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich, we współpracy z czołowymi instytucjami naukowymi w Polsce
  • badania kliniczne (Numer badania w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych UR.DBL.BLE.474.0447.2017)

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu naszych kompetencji i możliwości współpracy w prowadzeniu badań naukowych, znajdziesz tutaj.

 


Laboratoria i aparatura naukowa

 

Aparatura LBBK

LBBK to kompleks ultranowoczesnych laboratoriów, z pomieszczeniami o klasach czystości A, B, C, D, spełniającymi wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz normy PN-EN ISO 14644.

Funkcjonujący w laboratorium system zarządzania jakością, oparty został o wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), wytyczne normy ISO 9001, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek oraz zasad Dobrej Praktyki Klinicznej.

Nowoczesne i zaawansowane technologicznie laboratoria LBBK wyposażone są w urządzenia laboratoryjne wysokiej jakości. Do najcenniejszej aparatury wspomagającej prace badawcze zaliczymy:

Luminex® MAGPIX® Multiplexing System - technologia zawarta w systemie Luminex umożliwia równoczesną, wielomarkerową analizę badanej próbki. System oparty jest na ilościowym pomiarze stężenia wielu analitów jednocześnie. Zasada działania urządzenia opiera się na wykorzystaniu wyznakowanych fluorescencyjnie polistyrenowych lub paramagnetycznych kulek, które są fazą stałą dla immobilizowanych na ich powierzchni przeciwciał lub sond. Jest to najszybsza technika pozwalająca na stworzenie dokładnego profilu badanej próbki i jednoczesne zachowanie wysokiej dokładności i powtarzalności pomiarów. System wykorzystywany jest głównie jako efektywniejsza alternatywa dla testów immunoenzymatycznych.

System Syngene™ G:BOX Chemi XX9 to najwyższej klasy system przeznaczony do obrazowania oraz cyfrowej archiwizacji żeli i blotów znakowanych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie, bio-luminescencji, multipleksingu oraz wykonywania zdjęć w podczerwieni (IR). Urządzenie wykorzystywane jest głównie do obrazowania żeli w metodach elektroforetycznych oraz membran w metodach westernblotting. Dzięki zastosowaniu technologii wizualizacji w świetle IR, redukuje autofluorescencję i pozwala na detekcję multipleksową blotów. Dodatkowo urządzenie posiada najczulszą na rynku kamerę z rzeczywistą rozdzielczością 9 milionów pikseli oraz 16-bitowy aparat oraz oprogramowanie GeneTools.

Biospherix X-vivo System - system modułowy do prowadzenia hodowli komórkowych w warunkach kontrolowanych. W przeciwieństwie do konwencjonalnej hodowli i przetwarzania komórek w otwartych na powietrze atmosferyczne inkubatorach i komorach laminarnych, umożliwia pełną kontrolę warunków prowadzonej hodowli in vitro. Oferuje m.in. możliwość hodowli komórek w aseptycznym środowisku o kontrolowanym stężeniu gazów: CO2 (w zakresie 1-20%) i O2 (w zakresie 0,1-95%) w otoczeniu 37°C. Urządzenie stosowane jest do badań nad wpływem niskiego stężenia O2 na komórki, czyli tzw. hipoksji.

Skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI TM-3000 - urządzenie, w którym można oglądać m.in. komórki i tkanki na podłożach nieprzeziernych dla światła widzialnego pod powiększeniami do 30'000 razy. Mikroskop działa w trybie BSE (elektronów wstecznie rozproszonych) i umożliwia obserwację obiektów biologicznych nawet bez konieczności stosowania powłok przewodzących. Przy czym, dla lepszej jakości obrazu, można stosować napylenie pierwiastkami przewodzącymi - posiadamy napylarki do napylania węglem lub metalami szlachetnymi.

Mikroskop odwrócony fluorescencyjny Nikon Eclipse Ti jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie mikroskopów na rynku. Automatyzacja w mikroskopie umożliwia szybkość, powtarzalność i większą efektywność badań. Mikroskop skompletowany jest do pracy w technikach jasnego pola oraz fluorescencji. Wyposażony w systemy kontroli temperatury, wilgotności oraz składu gazów zapewnia stabilne, w pełni kontrolowane warunki otoczenia, co daje możliwości obrazowania komórek podczas hodowli.

Nowoczesny cytometr przepływowy CytoFLEX firmy Beckman Coulter z oprogramowaniem CytExpert, wyposażony w trzy lasery: niebieski 488nm, czerwony 638nm oraz fioletowy 405nm umożliwia analizę 13 markerów kolorowych. Urządzenie charakteryzuje się wysoką czułością i daje możliwość ilościowych i jakościowych pomiarów fizykochemicznych i biologicznych komórek oraz cząstek.

Termocykler 7500 Fast Real-Time System pozwala na wykonywanie oznaczeń zarówno ilościowych, jak i jakościowych w czasie rzeczywistym. 96 - dołkowy format płytek oraz szybkość cykli termicznych zapewnia wysoką wydajność oznaczeń w bardzo krótkim czasie. Szerokie spektrum skalibrowanych barwników zwiększa możliwość używanych w eksperymentach odczynników oraz pozwala na multipleksowanie reakcji.

Wielofunkcyjny czytnik płytek Spark firmy Tecan to najnowszy instrument zapewniający szybkość, czułość i elastyczność prowadzonych badań. Urządzenie wyposażone w funkcję pomiaru absorbancji, fluorescencji, zaniku fluorescencji w czasie oraz polaryzację fluorescencji próbek biologicznych. Czytnik pracuje pod kontrolą oprogramowania SparkControl, który pozwala na szybką analizę uzyskanych danych pomiarowych. Dodatkowymi zaletami czytnika Spark jest wyposażenie w regulatory temperatury i wilgotności, zasilanie w gazy, grzałkę i mieszadło oraz licznik komórek, które idealnie sprawdzają się w badaniach nad hodowlami komórkowymi. Zastosowane najnowsze technologie zapewniły otrzymanie czytnika przeznaczonego do najbardziej zaawansowanych eksperymentów naukowych.

NanoDrop 2000 firmy Thermo Scientific to spektrofotometr UV-Vis do szybkiej analizy RNA, DNA i białek w małych objętościach.

 

 

Laboratoria LBBK

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe