Skip to main content

Infrastruktura Wytwórni

Wytwórnia Farmaceutyczna LBBK to kompleks ultranowoczesnych laboratoriów, z pomieszczeniami o klasach czystości A, B, C, D, spełniającymi wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz normy PN-EN ISO 14644.

 

Zarządzanie Jakością

Funkcjonujący w laboratorium system zarządzania jakością, oparty został o wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek oraz zasad Dobrej Praktyki Klinicznej.

 

 

Bank Komórek

Materiał zebrany i przechowywany w naszym Banku Komórek spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa - może być wykorzystany do przygotowania produktów leczniczych na bazie komórek do zastosowań klinicznych.