Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Oferta

Laboratorium Badawcze – Bank Komórek WUM prowadzi trzy formy działalności związanej z komórkami  izolowanymi  z tkanek ludzkich i zwierzęcych:

 

1. Wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP)

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia, infrastrukturę, wysoko wykwalifikowany personel i doświadczenie potrzebne do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (zawierających komórki):

  • do badań klinicznych tj. badane produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATIMP - Advanced Therapy Investigational Medicinal Products)
  • w celu wykonania indywidualnie przepisanego na wyłączną odpowiedzialność lekarza produktu leczniczego dla danego pacjenta tj.  produkty lecznicze terapii zaawansowanych – wyłączeń szpitalnych (HE-ATMP - Advanced Therapy Medicinal Products - Hospital Exemption)

Aktualnie wytwarzamy produkty lecznicze na bazie komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej.   Produkty są wywarzane dla pacjentów w trzech różnych wskazaniach medycznych: stopa cukrzycowa, blizny i zwiotczenie sprężyste skóry.

Bank Tkanek i Komórek

Mamy pozwolenie Ministra Zdrowia na gromadzenie i przetwarzanie ludzkiej tkanki tłuszczowej oraz przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję ludzkich komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej.

Jesteśmy liście Banków Tkanek i Komórek na stronie  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Materiał zgromadzony w naszym Banku spełnia najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa, dzięki czemu może być wykorzystywany do produkcji preparatów komórkowych do zastosowania klinicznego.

 

Szczegóły oferty w zakresie wytwarzania produktów leczniczych znajdziesz tutaj.

 

2. Biobank LBBK zawiera kolekcje komórek różnego pochodzenia do zastosowania w badaniach naukowych.

W Biobanku, posiadamy kolekcje komórek izolowanych z tkanek ludzkich oraz z tkanek zwierzęcych do wykorzystania w badaniach naukowych: podstawowych, aplikacyjnych oraz klinicznych.

Biobank LBBK oferuje szeroki wachlarz usług zarządzania kolekcjami materiału biologicznego w zakresie izolacji, przetwarzania, przechowywania i charakterystyki, usług badawczych oraz udostępniania posiadanych kolekcji.

Jako członek konsorcjum BBMRI.pl, Biobank LBBK bierze czynny udział w realizacji wdrożenia idei i zasad Europejskiego Konsorcjum Badawczego BBMRI-ERIC, którego Polska jest pełnoprawnym członkiem. Należymy, współtworzymy i rozwijamy Polską Sieć Biobanków. Więcej o naszej działalności w ramach BBMRI-ERIC przeczytasz tutaj.

 

Szczegóły oferty Biobanku LBBK znajdziesz tutaj.

 

3. Badania naukowe

Wykorzystując przynależność do jednej z największych uczelni medycznych w Polsce oraz bogate doświadczenie praktyczne naszych ekspertów, prowadzimy badania naukowe w warunkach hodowli komórkowej in vitro, na każdym szczeblu rozwoju projektu, od prac eksperymentalnych aż po uczestnictwo w badaniach klinicznych.

 

Aktualnie prowadzimy:

  • własne prace badawczo - rozwojowe,
  • prace w ramach prowadzonych projektów B+R finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich, we współpracy z czołowymi instytucjami naukowymi w Polsce
  • badania kliniczne (Numer badania w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych UR.DBL.BLE.474.0447.2017)

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu naszych kompetencji i możliwości współpracy w prowadzeniu badań naukowych, znajdziesz tutaj.

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe