Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Badania Biegłości

 

Mamy przyjemność poinformować, że

Laboratorium Badawcze-Bank Komórek,

biorące udział w Programie

Biorepository Proficiency Testing 2020,

otrzymało certyfikaty potwierdzające doskonałą jakość pracy z materiałem biologicznym.

 

Co roku do Programu przystępują ośrodki z całego świata, które chcą poddać się zewnętrznej ocenie jakości wykonywanych przez siebie analiz próbek biologicznych. Program, organizowany jest przez akredytowaną jednostkę o międzynarodowej renomie - Integrated BioBank of Luxembourg (IBBL).

LBBK poddało się ocenie stosowanych metod, w trzech kategoriach:

  • Żywotność komórek (metoda barwienia błękitem trypanu oraz metoda cytometryczna)
  • Stężenie i czystość RNA (metoda spektrofotometryczna)
  • Stężenia i czystość DNA (metoda spektrofotometryczna) 

Otrzymane certyfikaty potwierdzają kompetencje, precyzyjność i dokładność pracowników LBBK oraz świadczą o wiarygodności i wysokiej jakości uzyskiwanych przez nas wyników.  

Organizator programu – IBBL – jest jednostką naukową posiadającą certyfikaty: ISO 9001:2015 i ISO 17025:2017, działającą zgodne z zasadami ISO 17043:2010 (badania biegłości), przewodnikiem ISO Guide 34:2009 (produkcja materiałów referencyjnych), NF S96-900:2011 (certyfikacja) oraz z francuską normą krajową, określającą wymagania dotyczące systemu zarządzania Centrum Zasobów Biologicznych (BRC) oraz jakości zasobów biologicznych. Ponadto program został zatwierdzony przez Międzynarodowe Towarzystwo Repozytoriów Biologicznych i Środowiskowych - ISBER (International Society for Biological and Environmental Repositories).

 

Uzyskane wyniki i zdobyte certyfikaty:

Certyfikaty z badań żywotności komórek

Certyfikaty z badań stężenia i czystości RNA

Certyfikaty z badań stężenia i czystości DNA

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe