Skip to main content
EODD2022
23 Sep 2022 2:21 PM

W 2022 roku Europejski Dzień Donacji i Transplantacji przypada na 8 października (sobota). 

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji organizowany jest przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce.

Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znaleźć można na stronie https://www.eodd2022.eu/ 

Serdecznie zapraszamy Państwa do przyłączenia się do tego święta i niech będzie ono okazją do własnych działań promujących pobieranie i przeszczepianie narządów, komórek i tkanek.