Skip to main content
LBBK w nowym projekcie ABM
21 Mar 2022 11:44 AM

Zespół badaczy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzi badanie kliniczne sprawdzające bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego, w którym substancję czynną stanowią allogeniczne komórki mezenchymalne pozyskiwane z tkanki tłuszczowej, w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej. Badanie otrzymało ponad 9 milionowe dofinansowanie od Agencji Badań Medycznych w konkursie na opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze chorób cywilizacyjnych.

W projekcie pt. „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej - badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją (Akronim: FootCell)” testowany będzie produkt leczniczy terapii zaawansowanych zaprojektowany, opracowany i wytwarzany w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek WUM.

Badanie kliniczne będzie prowadzone dwuośrodkowo - głównym badaczem jest dr hab. Beata Mrozikiewicz-Rakowska z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, kierowanej przez prof. Leszka Czupryniaka. Badanie jest oparte o wstępne zachęcające wyniki uzyskane przez zespół LBBK i Kliniki w ramach pilotażowego eksperymentu leczniczego, gdzie podawano preparat tego typu w otwartej, tj. niezaślepionej obserwacji bez randomizacji.

Projekt uwzględnia poszukiwanie mechanizmów działania aplikowanych komórek z zastosowaniem metod multiomicznych. Realizowany będzie w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim.