Skip to main content
Projekt
25 Oct 2023 10:53 AM

Dr Ilona Szabłowska-Gadomska, pracownik Laboratorium Badawczego - Banku Komórek, zbada wpływ procesu różnicowania osteogennego na zmiany profilu białkowego komórek ADSC (Mezenchymalne Komórki Macierzyste/zrębu izolowane z tkanki tłuszczowej) oraz ich sekretomu. Wyniki dofinansowanego projektu pt. „Wpływ procesu różnicowania osteogennego oraz warunków środowiska na profil immunomodulacyjny komórek ADSC” mogą w przyszłości przyczynić się do lepszego zrozumienia roli tych komórek w organizmie w stanach fizjologicznych i patologicznych, a także bardziej bezpiecznego i skutecznego stosowania w klinice.

Komórki ADSC są zlokalizowane w tkance tłuszczowej. Mogą odgrywać znaczącą rolę w rozwoju, utrzymaniu homeostazy tkankowej, naprawie i regeneracji. Z uwagi na ich bogactwo występowania i stosunkowo łatwą dostępność, możliwość namnażania w warunkach in vitro oraz przede wszystkim ich potencjał immunomodulujący są cennym narzędziem medycyny regeneracyjnej. Wydzielane przez ADSC substancje wykazują wpływ na funkcje komórek układu odpornościowego, wywierają silne działanie immunosupresyjne, stanowiąc swoisty „mediator immunomodulacji”.

Badanie odbędzie się w ramach realizacji wniosku złożonego w konkursie MINIATURA 7 na działania naukowe, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.